מיסוי מוניציפאלי

ארנונה, היטלי פיתוח, אגרות, היטל השבחה

למשרדנו ניסיון רב בייצוג נישומים בפני רשויות מקומיות, מנהלי ארנונה, ועדת ערר ובבתי משפט.

עו"ד כפיר יפת ייצג בעבר עיריות והעניק ייעוץ שוטף למנהלי ארנונה ולגזברים, ובכך רכש היכרות מעמיקה שמאפשרת לו להעניק לנישומים הגנה מיטבית מפני חיובים מופרזים ולא תקינים ע"י העיריות. 

ניסיונו של עו"ד יפת נרכש והתגבש במסגרת עבודתו בעבר במשרדים מובילים בישראל בייצוג רשויות מקומיות ובייצוג נישומים - הן עסקים פרטיים והן חברות ממשלתיות וציבוריות - בהצלחה מוכחת.

עו"ד יפת צבר ניסיון בדיני רשויות מקומיות במשרדי עורכי דין מובילים, ובראשם משרד הררי טויסטר ושות', שנוסד בשנת 1934 ואמון על ייצוג רשויות מקומיות רבות ומובילות.

הסבר אודות מיסוי מוניציפאלי 

מיסוי מוניציפאלי הינו מקור ההכנסות העיקרי של הרשויות המקומיות ונועד לאפשר לממן פעילות לטובת הציבור.

 

מיסוי מוניציפאלי נחלק למס' קטגוריות ראשיות, אשר לכל אחת דינים משלה:

 • ארנונה: המס המוניציפאלי העיקרי שנועד לממן פעולות כלליות של הרשות המקומית.

 • אגרות והיטלי פיתוח: אגרות שילוט, שמירה, פינוי אשפה וכד'

 • היטלי השבחה: תשלום בגין השבחה הנובעת מפעולה תכנונית אשר העלתה ערך נכסים (אישור תכנית בניין עיר, הקלה או היתר לשימוש חורג)

 

משרד עו"ד כפיר יפת הנו בעל מומחיות מיוחדת בכל הקשור לדיני המיסוי המוניציפאלי, לרבות בדיני ארנונה, היטלי פיתוח (היטלי סלילה, היטלי הנחת צנרת מים, היטלי ביוב וכיו"ב), היטלי השבחה, אגרות בניה ותשלומים שנגבים לאחזקת ופיתוח רשת המים והביוב העירונית ברשויות מקומיות.

 

אנו מלווים את לקוחות משרדנו באופן צמוד בכל השלבים בהתנהלות מול הרשות המקומית, והשירותים המוצעים על ידינו כוללים את הפעולות הבאות, כולן או מקצתן, בהתאם לצורך ועל פי בקשתו ורצונו של כל לקוח: 

 • טיפול משפטי מקיף בכל הקשור למיסוי מוניציפאלי- ארנונה, אגרות והיטלי פיתוח

 • עררים על חיובי ארנונה.

 • ליווי וייצוג בפני וועדות ערר.

 • עתירות מנהליות לבתי המשפט לעניינים מנהליים.

 • תביעות השבה סכומי מיסוי שנגבו שלא כחוק ע"י הרשות המקומית.

 • עצירת הליכי גבייה באמצעות צווי מניעה במעמד צד אחד

 • בדיקת סיווג הנכס לעומת הפעילות המבוצעת בנכס.

 • בדיקת שיטת מדידת הנכס.

 • בדיקת זכאות למתן פטורים והנחות בארנונה- בנין שנהרס, מוסדות ציבור, אגודות צדקה, חיילים נפגעי מלחמה ושוטרים.