הגנה על זכויות בהליכים מינהליים

 

זכויות האדם הן עניין מרכזי מורכב ביותר ביחסים המשפטיים בישראל. חוקי זכויות האדם אוסרים על אפליה ועל הטרדה על בסיס מאפיינים מסוימים בתחומים כגון תעסוקה, שירותים, דיור ואגודות מקצועיות.

לכן חשוב לוודא שיהיה לצידכם צוות משפטי איכותי שיספק לכם את ההזדמנות הטובה ביותר להצליח בהגנה על זכויותיכם, בפני כל פורום מינהלי.

משרד עורכי הדין כפיר יפת מעניק שירותים בסוגיות מינהליות וחוקתיות שונות, לרבות בסוגיות הבאות הקשורות לאפליה אסורה, לרבות על בסיס גזע, צבע, מוצא, דת, מקום מוצא, מוצא אתני, אזרחות, מין (כולל הריון), גיל, מצב משפחתי, נכות, ומטעמים נוספים.

 

משרדנו מספק שירותי ייצוג בסכסוכים מול משרדי ממשלה שונים, לרבות משרד הפנים,  משרד האוצר, משרד הכלכלה, משרד התקשורת, משרד הבריאות ומול רשויות מקומיות, לרבות בנושאים של רישוי עסקים, תכנון ובניה, חינוך ותשלומי חובה.

 

 

שימוע מינהלי
 

לדיונים ושימועים מינהליים יש פוטנציאל להיות הרסני יותר מאשר כמה משפטים פליליים. משרד עורכי הדין כפיר יפת עורך  תהליך של הכנה ובניית אסטרטגיה ברמה גבוהה ואיכותית התואמת את הנסיבות המיוחדת של כל מקרה ספציפי.  

חשוב ליצור קשר ולקבל ייעוץ וליווי בשלב מוקדם ככל היותר של התהליך המינהלי, על מנת שזכויות האזרח תהיינה מוגנות ברמה מקסימאלית, ולצמצם את הסיכוי לטעויות שעלולות לכבול ולצמצם את מרחב הפעולה המשפטי בהמשך.