קישורים לאתרים ומידע רלבנטיים

חוק המכר (דירות)
רשם הקבלנים- משרד הבינוי והשיכון
פנקס הקבלנים- משרד הבינוי והשיכון
תקנים רשמיים- מכון התקנים הישראלי
הגשת תלונה על קבלן לרשם הקבלנים

ליקויי בנייה

עו"ד כפיר יפת מנוסה ובקי בטיפול בתביעות של ליקויי בנייה, פגמים ואי התאמות בדירות מגורים. ניסיונו של כפיר בתחום זה הצטבר במהלך 15 השנים האחרונות בהן ליווה וייצג רוכשי דירות בהליכים משפטיים שונים.

 

רוכשי דירות מוצאים את עצמם, לעתים קרובות, חסרי אונים בהתנהלות קשה ומתישה מול חברה קבלנית רבת עצמה, אשר עושה כל שבכוחה כדי להתחמק מן האחריות והחובה החוקית המוטלת עליה בקשר לדירות שנמכרו על ידה. משרדנו פועל להגן על זכויות הרוכשים, ועומד כחומה בצורה בפני התנהלות הקבלנים, שלעתים קרובות עשויה להיות דורסנית, כוחנית ומתחכמת. 

קיימות בשוק הנדל"ן הישראלי חברות נדל"ן, שנחשבות למכובדות וחזקות, שיעשו כל שלאל ידן לנצל כל חולשה וכל טעות של רוכשי הדירות על מנת להצדיק את סירובם לטפל בליקויי בנייה ופגמים, לעתים משמעותיים וקשים, ולצורך כך מעסיקות החברות היזמיות והקבלניות יוצעים ואנשי מקצוע רבים, וביניהם משרדי עורכי דין מנוסים, שמלווים את החברה באופן צמוד ושוטף, ומעניקים לה ייעוץ שמטרתו - מטבע הדברים - למקסם את רווחי החברה. 

וכפי שהעיר בית המשפט העליון ביחס להתנהלות של חברה קבלנית באחד המקרים שבאו לפניו: 

"המערערת הן לפנינו והן לפני הערכאה הראשונה העדיפה לפעול בנחישות רבה כדי לאתר טענות משפטיות לפטור מחבויותיה. מחברת בניה מכובדת ניתן היה לצפות כי תפעל בנחישות כזו לתקן ליקויים שמתגלים בדירות אותן היא מוכרת במועד ובכך יחסכו התדיינויות מסוג זה".

רוכשי הדירות, לעומת זאת, ברובם הגדול, אינו מיוצג ואינו מקבל ייעוץ משפטי מעורך דין בעל ניסיון בתחום, והתנהלותם מול הקבלן מאופיינת בתמימות רבה, בחוסר תיעוד, בחובבנות וברצון טבעי לחסוך בהוצאות וב"כאב ראש' שכרוך בהתנהלות זהירה, עקבית ומתועדת. מניסיוננו, ברוב המקרים התנהלות זו עולה בסופו של דבר ביוקר וב"כאב ראש" גדול פי כמה, כאשר רוכש הדירה מבין, באיחור רב, כי הקבלן שיטה בו במשך תקופה ארוכה מדי, וגרם לא להאמין כי הליקויים יתוקנו בסופו של דבר. בפועל, עשוי רוכש הדירה להבין כעבור כמה שנים, כי מצד אחד הקבלן "גרר רגלים" ולא ביצע את התיקונים הנדרשים בדירה, ומצד שני אין בידי הרוכש תיעוד מסודר לכל ההתנהלות והמגעים הרבים שהיו לו עם הקבלן במשך כל אותן שנים. רוכש הדירה הממוצע גם סבור בטעות, שאם היה לו קשר מצוין עם נציגי הקבלן, והם היו מדי פעם מבקרים בדירתו ואף מגלים כלפיו אמפתיה לסבל שנגרם לו בעקבות הליקויים, הרי ש"אין מצב" שהקבלן יכחיש את העובדות הידועות לו. זוהי כמובן טעות גדולה וחמורה. מניסיוננו הרב, מרבית החברות הקבלניות לא יהססו להכחיש במצח נחושה כל עובדה וכל טענה שרוכש הדירות לא יכול להוכיח אותה, ולפעמים גם כאלה שהוא יכול להוכיח. מדובר במעשים שביום יום. 

 

בנסיבות אלה, אנו ממליצים לרוכשי דירות לקבל ייעוץ משפטי במועד מוקדם ככל האפשר בסמוך, ולכל המאוחר במועד שבו מגלים הרוכשים לראשונה ליקויים, פגמים ואי התאמות בדירה. ניסיון לחסוך את העלות (הקטנה יחסית) שכרוכה בשכירת עורך דין שמתמחה בתביעות ליקויי בניה, עלול לעלות ביוקר רב בשלב מאוחר יותר. למרות זאת, ברור לנו, כי מרבית רוכשי הדירות אינם מקשיבים ואינם מיישמים המלצה זו, מסיבות שונות. אז זה בהחלט "לא סוף העולם", אך יש לדעת כי ככל שההתנהלות בשנים הראשונות מול הקבלן הייתה חובבנית או שאינה מתועדת מספיק, סיכויי ההצלחה ומידת ההצלחה ככל שהדבר יגיע לבירור במסגרת תביעה שתוגש לבית משפט- עשויים להיות נמוכים יותר, לעתים במידה ניכרת. 

 

אתם מוזמנים להעשיר את הידע בנושאים שונים בתחום ליקויי הבנייה ותביעות כנגד קבלנים, באמצעות החומר המפורסם באתר זה. קריאה נעימה ומועילה!  

תופעה מקוממת ומדאיגה: קבלנים מתנערים מאחריות לליקויים בדירות, בטענה שהדיירים לא מסרו להם הודעה בזמן. הפתרון: להתנהל בצורה מסודרת (ומתועדת) החל מהיום הראשון, ולעמוד על הזכות לתיקונים

15/02/2019

הכלל: רוכשי דירות זכאים לקבל מהקבלן פיצוי מלא בגין מלוא הנזקים שנגרמו להם בעקבות ליקויים שנתגלו בדירה, לרבות פיצוי בגין אי נוחות ועגמת נפש. אסור להירתע מניסיונות של חברות בנייה עברייניות להתחמק מאחריותם החוקית באמצעות קביעת תנאים ספציפיים בהסכם המכר

10/2/019

לפעמים רוכשי דירות מעוניינים לקבל מהקבלן פיצוי בגובה עלות התיקונים, במקום לאפשר לקבלן לבצע את התיקונים בעצמו. מהם המקרים המתאימים לכך לפי פסיקת בתי המשפט? 

10/2/019

החובות שמטיל החוק על חברות קבלניות ויזמים בכל הקשור לאחריותם כלפי רוכשי דירות- אינן ניתנות לביטול ולשינוי, אלא אם כן מדובר על שינוי שלטובת הרוכשים

28/2/2019

אילו ליקויים מצדיקים סירוב לקבל את החזקה בדירה? שאלה שרוכשים רבים נאלצים להתחבט בה

28/2/2019

 

החובה החוקית של דיירים למסור לקבלן הודעה מוקדמת- והניסיונות של קבלנים לנצלה לרעה. על רוכשי דירות להיות מודעים לכך ולהתנהל בזהירות ובצורה מסודרת החל מהיום הראשון. בהצלחה! 

סעיף א4 לחוק המכר (דירות), קובע, כי הקונה יהיה זכאי להסתמך על אי-התאמה שלא ניתן היה לגלותה בבדיקה סבירה בעת העמדת הדירה לרשותו, אם הודיע עליה למוכר תוך זמן סביר לאחר שגילה אותה. המטרה של הוראה זו אינה "לספק לרוכש הדירה עילת תובענה חדשה" אלא "להסיר מכשול חוזי שבכוחו להגביל את היקף תביעתו של הקונה... משלוח ההודעה אין תכליתו הכשרת הליך אלא מניעת הכשלתו, תוך שימוש בתניה החוזית המגבילה".

לעתים קרובות, חברות בנייה טוענות להגנתן, במסגרת תביעות שמוגשות כנגדן בגין ליקויי בנייה, כי הדיירים לא עמדו בחובת ההודעה הקבועה בחוזה ובדין, ומשכך אין הם זכאים לאחריות מצד חברת הבנייה על הליקויים שנתגלו, לטענתם, בדירותיהם וברכוש המשותף. לטענת חברות בנייה רבות, הודעה מוקדמת על-אודות הליקויים בדירות ובמבנה מהווה תנאי מוקדם והכרחי לזכותו של דייר לתבוע בגין ליקויים שנתגלו, ובמקרה שדיירים לא מסרו כלל לחברה הודעה מוקדמת כנדרש, הרי שאין חברת הבנייה, כך טוענות החברות, חייבת להם דבר.

אולם בית המשפט העליון כבר הביע דעתו, במספר הזדמנויות, כי פירוש דווקני לחובת ההודעה המוקדמת, לפיו תישלל זכותו של קונה שהמוכר יבצע תיקונים של ליקויים בדירה, רק מהסיבה שההודעה המוקדמת לא נמסרה במועד ובנוסח המדויק שעליו הוסכם, הוא בלתי ראוי. פירוש כזה פוגע שלא בצדק בקונה בהטילו עליו נטל שלעתים קרובות אינו יכול לעמוד בו. יתירה מזאת, פירוש כזה עשוי לעודד חברות קבלניות להקשות על רוכשי דירות ליצור עמן קשר לאחר רכישת הדירה, ולפחות – קשר בכתב שניתן לתעדו ולהציגו בבית משפט בעת הצורך. ניסיון החיים מלמד שרוכשי דירות רבים נוטים לתת אמון רב (מדי), לפחות בתחילת הדרך ובחודשים הראשונים לאחר רכישת הדירה, במוכר. המוכר ,לעומת זאת, מעסיק לעתים קרובות, את הקונה ב'לך ושוב', אינו טורח לחזור במהירות להודעות טלפוניות של הקונה, והקונה מכלה שעות יקרות לאחר רכישת הדירה בניסיונות ליצור קשר טלפוני עם המוכר, או כדי לברר כיצד בכוונת המוכר לטפל בליקויים השונים בדירה (חלקם ליקויים שהתיקונים הנדרשים עבורם עשויים להיות דחופים למדי).

כך, לדוגמא, נתקלנו במקרים שבהם חברה קבלנית, לכאורה מכובדת, מהדרום, משנוכחה כי פניות הדיירים בפרויקט שבוצע על ידה באחת מערי השפלה, בתלונות על ליקויים חמורים, ובין היתר בעיות רטיבות ונזילות קשים, הולכות ומתרבות, החליטו לפתע להסיר את כתובות הדואר האלקטרוני שהיו מפורסמות עד אז באתר האינטרנט של החברה. בהמשך, גם מספרי פקסים שהיו מפורסמים באתר החברה- הוסרו (וממילא דיריים העידו שניסיונותיהם לאשר קבלת פקסים במשרדי החברה- אף פעם לא צלחו מפאת העדר מענה בזמן אמת, או מחמת תשובה שניתן לאשר את הפקס רק "עוד כמה ימים"... ) . נכון להיום, לדוגמא, ניתן ליצור קשר עם אותה חברה קבלנית רק בשתי דרכים: משלוח מכתב פיזי באמצעות חברת הדואר, ופנייה מקוונת באמצעות אתר החברה. לא הופתענו לגלות, כי ביצוע פנייה מקוונת באתר החברה אינו מותיר בידי הקונה אסמכתא מסודרת כלשהי על פנייתו לחברה, ולא על תוכנה.

אנו סבורים, כי בעידו המודרני שבו לכל חברה קבלנית יש אתר אינטרנט משלה, ומאחר שאין ספק שכל חברה קבלנית עושה שימוש קבוע ושוטף בשירותי דואר אלקטרוני, חסימתם של רוכשי דירות לפנות בתלונות ובהודעות על ליקויי בנייה, באמצעות הדואר האלקטרוני (ולפחות- פנייה מקוונת שמאפשרת קבלת אסמכתא ברורה על מועד הפנייה ועל תוכנה), מהווה חוסר תום לב קיצוני מצד החברה, וחזקה, אפוא, שחברה שעושה זאת, מנסה להקשות על רוכשי הדירות ליצור עמה קשר ולתעד את פניותיהם.

בנוסף לאמור לעיל, גם האינטרס הציבורי מחייב שלא לקפח את הקונה , ושלא לשחרר את החברה הקבלנית מאחריות במקום שאין כל הצדק מהותי וענייני לדבר. במקרים רבים, הקבלן יודע היטב על הליקויים הקיימים במבנה שבנה, ודרישה קפדנית ודווקנית למסירתה של הודעה מוקדמת לא תשרת כל אינטרס חשוב וראוי.

"קונה מן היישוב לא ידע לעתים קרובות על קיומה של אי-התאמה, והרי אין הוא מומחה בשיטות העבודה, בטיב החומרים ובדין הבנייה. קונה מן המניין – שלא כמות הקבלן – אף אין לו לעזר אנשימקצוע ומומחים, ועל-כן גם לא יוכל לעמוד על ליקויים "שקופים". האינטרס הציבורי המחזיק על כתפיו את דין מכירת דירות מורה כי מבין שני אלה: הקבלן או הקונה, ראוי הוא שהקבלן דווקא יישא באחריות לנזקים. הקבלן הוא במעמד קרוב יותר לעריכת ביטוח הן מבחינת הידע, הן מבחינת הערכת הסיכונים והן מכל בחינה רלוונטית אחרת; ביכולתו לתקן ליקויים בעלות נמוכה, וחיובו בתיקון ליקויי בנייה יביא אותו להקפדת-יתר ולהימנעות מהתרשלות בעבודה. החלופה האחרת, ולפיה יישא הדייר דווקא בהוצאות תיקונם של ליקויי הבנייה, אפשר אף שתמצא דייר שאין ביכולתו לעמוד בהוצאות משום שהוציא את כל אשר לו לרכישת הדירה. פריקת אחריות מעל גבו של קבלן רק בשל פגם טכני בהודעה מוקדמת – פגם של מועד – תהא בלתי רצויה ובלתי ראויה" (מתוך פסיקה של בית המשפט העליון).

 

הכלל: רוכשי דירות זכאים לקבל מהקבלן פיצוי מלא בגין מלוא הנזקים שנגרמו להם בעקבות ליקויים שנתגלו בדירה, לרבות פיצוי בגין אי נוחות ועגמת נפש. אסור להירתע מניסיונות של חברות בנייה עברייניות להתחמק מאחריותם החוקית באמצעות קביעת תנאים ספציפיים בהסכם המכר

מניסיון שהצטבר במשרדנו, במסגרת טיפול וליווי רוכשי דירות בהתנהלות מול חברות קבלניות שונות, עולה, כי נעשים ניסיונות בלתי חוקיים ובלתי ראויים לפגוע בזכויות שיש לרוכשי דירות מכוח הדין. 

כך, חברות בנייה מסוימות קובעות בהסכמי המכר שנערכים על ידם ושעליהם מוחתמים הרוכשים, כי אין לרוכשים זכות לקבל פיצוי כספי כלשהו. 

פרופ' אייל זמיר, תומך בצורה נחרצת וחד משמעית בהגנה על זכותם של רוכשי דירות לפיצויים מלאים, לרבות בגין עגמת נפש ואי נוחות שנגרמו להם בשל מחדלי החברה הקבלנית והליקויים שנתגלו בדירה: "בין אם יש הצדקה לרתיעה הכללית מפני פסיקת פיצויים בשל נזקים לא רכושיים כתוצאה מהפרות חוזה ובין אם לאו, אנו סבורים שיש הצדקה מלאה לעמדת בתי המשפט בענייננו, כפי שציין השופט זילר בפסק דין... "דירתו של אדם איננה רק נכס כספי, אלא היא מרכז חיים ומרכז חיי בני משפחתו. זהו נכס שאדם רגיל משקיע בו חלק משמעותי מאונו ומהונו מתוך מגמה לאפשר ניהול חיים תקין ומהנה לו ולמשפחתו. מידת הסבל ואי הנוחות הנגרמים למשפחה עקב ליקויים הינה לכן משמעותית מאוד" ".  

ברור לכל, כי ליקויי בנייה משמעותיים וכל שכן כאשר קיים צורך חוזר ונשנה לתקנם לאחר אכלוס הדירה, כרוכים בעגמת נפש רבה, בהיעדרות מהעבודה והפסד שכר, ימי חופשה, ופוגעים בצורה ניכרת בהנאה שרוכש דירה חדשה מצפה לקבל ממנה, פוגעים בסיכוי למכור את הדירה במחיר השוק שלה וכיו"ב. דיירים זכאים, אם כן, לדרוש מהחברה הקבלנית שיפוי מלא בגין הפסדים ונזקים אלה, וככל שנדרשו להגיש תביעה- גם את הוצאות המשפט הסבירות שבהן נאלצו לשאת, לרבות שכרם של המומחים שנשכרו על ידם לצורך זה. 

כך, לדוגמא, פסק בית משפט בפסק דין מחודש מאי 2017:

"על-פי ההלכה,  משנקבע כי קיימים בבית ליקויי בניה, עוגמת הנפש לבעלי הבית נגרמה כתוצאה מאותם ליקויים, ולפיכך הם זכאים בגינה לפיצוי אף אם לא הגישו תצהיר (ע"א 6540/05 סולל בונה בע"מ נ' אברמוביץ)". 

 

לפעמים רוכשי דירות מעוניינים לקבל מהקבלן פיצוי בגובה עלות התיקונים, במקום לאפשר לקבלן לבצע את התיקונים בעצמו. מהם המקרים המתאימים לכך לפי פסיקת בתי המשפט?

 

באופן רגיל, קבלנים מעדיפים לבצע תיקונים מאשר לשלם לדיירים את עלותם. אולם קיימים גם מקרים הפוכים, שכן לעתים הקבלן מזהה בעיות וליקויים שהניסיונות לתקנם עשויים לגרור אותו ל"בור עמוק" של עלויות כספיות, באמצעות קבלני משנה, בעוד שהפתרונות לליקויים אינם ברורים ואינם חד משמעיים. 

 

בתי המשפט קובעים, כי השאלה מתי זכאי הקבלן לתקן בעצמו את הליקויים בבנייה או לשלם את עלות התיקונים, איננה שאלה שיש לה תשובה אחת וחד-משמעית. הכול תלוי בנסיבות המקרה.

 

אולם כעיקרון, החוק קובע כי הקונה חייב לאפשר למוכר לתקן את אי-ההתאמה, ולמוכר יש חובה לתקנה. כמו כן, על פי רוב בידי הקבלן יכולת לתקן את אי-ההתאמה בעלות נמוכה יותר מזו של קבלן שהוזמן במיוחד לביצוע התיקון. תיקון עצמי בידי הקבלן המוכר חוסך לו את מרכיב הרווח של קבלן אחר שיבצע את התיקון. כמו כן, על-פי רוב, תיקון הפגמים בידי חברת הבנייה הוא גם פתרון עדיף מבחינת הקונה.

 

אך ישנם מקרים שבהם פתרון זה איננו בא בחשבון או שאין בו כדי לענות במידה מספקת על צורכי הקונה.

 

כך הוא, למשל, במקרה שבו לפני הגשת התביעה נתן הקונה למוכר הזדמנות טובה לתיקון הליקויים, אך הקבלן לא ניצל הזדמנות זו כראוי. או אז בית המשפט עשוי לקבוע שאין לדרוש מהקונה לתת לקבלן הזדמנות נוספת במסגרת ההליך השיפוטי, והקונה יהיה זכאי לקבלת מלוא הפיצוי, באופן שיאפשר לו לבצע את התיקונים באמצעות קבלן אחר. 

 

החובות שמטיל החוק על חברות קבלניות ויזמים בכל הקשור לאחריותם כלפי רוכשי דירות- אינן ניתנות לביטול ולשינוי, אלא אם כן מדובר על שינוי שלטובת הרוכשים

 

חשוב מאוד שרוכשי דירות יכירו היטב את הזכויות שהוענקו להם מכוח חוק המכר (דירות), וזאת על אף אם בהסכם הרכישה עליו הם חתמו נקבעו תנאים שמתיימרים לגרוע מזכויות אלה ולשנותן.

 

בהקשר זה חשוב לדעת, כי ניסיונות של חברות קבלניות להתחמק מקיום חובותיהם החוקיות בטענה שההסכם שעליו חתמו רוכשי הדירות קובע תנאים אחרים ומעניק לקבלנים פטור מחובות מסוימות כלפי הרוכשים- נועדו, על פי רוב, לכישלון גמור, וזאת מאחר שכעיקרון החוק אינו מאפשר לקבלנים להתנות על הוראותיו התנאה שאיננה לטובת הקונה, ומשכך הקבלנים לא יכולים להשתחרר מאחריותם המלאה כלפי הרוכשים, בדיוק כפי שמחייב אותם החוק. בהתאם לכך, לרוכשי דירה שהוטעו על ידי הקבלן לחשוב שההסכם עליו הם חתמו גרע מזכויותיהם, עשויה להיות עילת תביעה חזקה ומבוססת כנגד הקבלן בשל הטעיה זו. 

אילו ליקויים מצדיקים סירוב לקבל את החזקה בדירה? שאלה שרוכשים רבים נאלצים להתחבט בה במועד שבו הדירה מוצגת להם לראשונה לקראת מסירת המפתח בפועל

 

הכלל הבסיסי ביחס לשאלה זו הוא שרק ליקויים משמעותיים יכולים להצדיק את אי קבלת החזקה בדירה.

 

מובן מאליו, כי לא כל ליקוי או אי התאמה, פעוטים וזניחים ככל שיהיו, מצדיקים את אי קבלת הדירה על ידי הרוכשים. לעומת זאת, ליקויים השוללים את יכולת השימוש בדירה או שצפויים לגרום לדיירים אי נוחות משמעותית, רוכשי הדירה יהיו זכאים לדחות את קבלת החזקה למועד מאוחר יותר, ובמקביל לדרוש ולתבוע מהחברה הקבלנית לבצע עבודות דחופות ומיידיות לתיקון הליקויים. כמו כן, הרוכשים יהיו זכאים גם לדרוש ולתבוע, בגין דחיית המסירה של הדירה, פיצוי כספי הולם. 

מסיבה זו בדיוק השתרש הנוהג בקרב חברות קבלניות רבות, לכלול בחוזה המכר תנאי שקובע, כי הרוכשים יוזמנו זמן מה טרם מסירת החזקה בפועל, לסיור בדירה, שבמהלכו יוכלו להצביע על ליקויים משמעותיים שעלולים לגרום להם לסרב לקבלת החזקה בדירה. במקביל, תהיה לחברה הקבלנית האפשרות לפעול לתיקון ליקויים אלה בפרק הזמן הקצר שנותר עד למועד שתוכנן למסירה החזקה בדירה בפועל. 

להלן מס' דוגמאות שבהן הכיר בית משפט בזכותם של רוכשים לסרב לקבל את החזקה בדירה (או בנכס אחר) בשל ליקויים משמעותיים:

•    בעיות קשות של רטיבות, נזילות לדירות, סדקים בקירות, תפרחות בקירות, קירות לא ישרים, טיח מתפורר, צביעה ירודה ורשלנית, שקיעת ריצוף, ועד כהנה וכהנה מרעין בישין, שבהצטרפם אלה אל אלה ציירו בפני בית המשפט "תמונה קודרת וקשה".

 
•    "במקרה שלפנינו אין מדובר בליקויים קלים. נהפוך הוא, ביצוע תיקוני רטיבות והחלפת דלתות וארונות, מעבר לתיקונים האחרים (תיקוני בניה וטיח, צורך בהחלפת אריחים, תיקוני אלומיניום, תברואה), מונעים מגורים סבירים להם זכאית התובעת. יתר על כן, התובעת העידה כי רכשה את הדירה על מנת להשכירה ולא על מנת להתגורר בה ולכן ספק אם התובעת היתה מצליחה להשכיר את דירתה בטרם תוקנו הליקויים". יתירה מזאת, בית המשפט מסיק מהעובדה שבפועל התארכה עבודת התיקונים זמן רב יחסית (למעלה מחודש), שאכן היו בדירה ליקויים רבים במועד שתואם למסירתה (ת"א (י-ם) 14464/95‏ מלכה בלומנפלד נ' עובד לוי  - תיעוש האבן והבנייה בע"מ). 


•    העדר טופס 4 במועד מסירת החזקה בדירה מצדיק סירוב מצד הדיירים לקבלת מפתח. בעניין זה נקבע לא אחת על ידי בתי משפט, שכן "עפ"י חוק התכנון והבניה, בנין על דירותיו, אינו נחשב כראוי לשימוש, כל עוד לא ניתן בגינו 'טופס 4', ורק בעקבות מתן 'טופס 4' מותר לספק לבנין חשמל, מים וטלפון, שעד אז אין לספקם, אלא (חשמל ומים בלבד) עפ"י אישור לפי 'טופס 2' בהתאם לתקנה 3 לתקנות למתן שרותי חשמל, מים וטלפון. כל 'סידור' אחר של אספקת חשמל ומים אך בעיקר של חשמל, ע"י הקבלן, ושלא ע"י ספק חשמל מורשה, לאמור חברת החשמל לישראל בע"מ או חברת החשמל למחוז ירושלים בע"מ (ס' 157א(א) לחוק התכנון והבניה), הוא בלתי חוקי ומסוכן, שכן, המדובר בסידורים 'פרוביזוריים' בלתי תקניים של מתיחת כבלי חשמל, ללא בדיקה וללא אישור הגורם המוסמך (חברת החשמל)" (כב' השופט יצחק מילנוב בת"א. (י-ם) 22994/97 בקאל נ' "לי-מעון" חברה קבלנית לבנין בע"מ).
 

בכל הנוגע לאופן שבו יש לתעד את מצב הדירה במועד בדיקתה על ידי הרוכשים, קשה לקבוע מסמרות חד משמעיים וכללים גורפים, וכמו בהרבה עניינים- "כל מקרה לגופו". לעתים, ככל שהליקויים והמצב הבעייתי של הדירה גלוי וברור לעין, הרי שייתכן וניתן להסתפק בתיעוד מצבה של הדירה באמצעות הקלטת סרטון וידאו, כמו שקבע בית משפט במקרה מסוים:  "הצופה בקלטת בתיק שלפנינו, מגיע למסקנה חד משמעית וברורה כי בעת מועד מסירת החזקה החד צדדית, הפרויקט של כל השוק, לפחות בקומה המיועדת לחנותו של התובע, לא היה מוכן. הפועלים המשיכו לעבוד. בכל מקרה, החנות לא היתה ראויה למסירה, שכן העבודות בה לא הסתיימו: בתקרה היו קווי חשמל או חוטים אחרים חשופים; החור בחנות לא היה מכוסה באופן בטיחותי על ידי מכסה מתכת אלא על ידי קרשים, שכל הדורך עליהם יכול ליפול, ועוד. בכל מקרה, אין להעלות על הדעת כי זו מסירה של חנות שהתובעים שילמו עבורה סכומים משמעותיים, ולבטח אין זו מסירה של חנות במסגרת פרויקט שוקניון, חי ופועל. מכאן, שלעניין המסירה, יש לקבל את טענת התובעים, ואני קובע כי אכן מבחינה זו מדובר בהפרה משמעותית וחשובה... ". 

 

 

דברו איתנו 

או כתבו לנו

טלפון   072-3942387

פקס   072-3942388

מייל   office@yefetlaw.com

בקרו אותנו

ראשון - חמישי 

10:00 - 18:00

ובתיאום מראש

מגדל המוזיאון, קומה 6

רח' ברקוביץ' 4, תל אביב

 

חניה בתשלום במגדל המוזיאון 

ובחניון גולדה הסמוך

השאירו לנו הודעה