הגשת עררי ארנונה על החלטות מנהלי ארנונה

בעקבות הגשת השגה על חיוב הארנונה השגוי לרשות המקומית באמצעות מנהל הארנונה, על מנהל הארנונה להכריע בהשגה שהונחה על שולחנו. דחיית ההשגה, כולה או בחלקה בלבד, מקנה לנישום את הזכות להגיש ערר על ההחלטה לוועדת ערר לענייני ארנונה שליד אותה רשות מקומית.

חשוב להבין שעל פי הדין מדובר בוועדה מקצועית ובלתי תלויה שאמורה להכריע בעררים המוגשים לה בצורה אובייקטיבית ונטולת כל פניות ואינטרסים שאינם מן העניין.

 

יחד עם זאת, מקום מושבה של הוועדה ופעילותה השוטפת הנה במשרדי הרשות המקומית. עובדה זו, כמו גם העובדה שמנהל הארנונה, נציגיו ובאי כוחו הנם "שחקן קבוע" בפני הוועדה, בעוד שהנישומים הנם לרוב שחקנים חד פעמיים ומתחלפים, הרי שמטבע הדברים יש בכך כדי להקנות למנהל הארנונה יתרונות רבים על פני בעלי הנכסים המתנהלים כנגדו. כתוצאה מכך, ובמקרים מסוימים גם כתוצאה מתפקוד לקוי ובלתי מקצועי של ועדות, לעתים קרובות התחושה של נישומים עלולה להיות שהוועדה מוטית כביכול לטובת מנהל הארנונה.

ניתן לומר כי רוב הוועדות פועלות אכן באופן מקצועי ונטול פניות, ואין בקרבת המקום וקרבת הדעת לאנשי הרשות המקומית (חברי ועדת הערר אף ממונים על ידי מליאת המועצה של הרשות המקומית) כדי לפגום בשיקול הדעת וביכולת של הוועדה לקבל החלטות נכונות וצודקות. עם זאת, לכל כלל יש גם יוצא מהכלל. 

הגשת ערר וניהולו בצורה מקצועית הנן ערובה למקסם את הסיכוי לניהול הוגן של ההליך ולהגעה לתוצאה הנכונה והצודקת בנסיבות העניין. בשל כך, חשוב לשכור שירותיו של משרד שתחום התמחותו בדיני ארנונה, ואשר רכש ניסיון לא מבוטל בהגשת עררים וניהולם בפני ועדות ערר לענייני ארנונה. 

צרו קשר

כתובת המשרד: מנחם בגין 11, רמת גן - מגדל רוגובין תדהר, קומה 21

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin