Luxurious Office

כפיר יפת - משרד עורכי דין

 

מומחים לדיני רשויות מקומיות ומיסוי עירוני

חיובי ארנונה מופרזים הנם פוגעניים במיוחד, בהיותם גורמים לנזק מתמשך לבעליו של הנכס, וככל שחולפות השנים לא רק שהנזק המצטבר הולך וגדל, אלא שלעיתים חלוף הזמן גם מערים קשיים על היכולת להביא לתיקון הטעויות והפגמים שנפלו בחיובי הארנונה. משכך ישנה חשיבות גדולה לפנות לעורכי דין שמתמחים בדיני ארנונה ללא שיהוי, על מנת שתוכלו לקבל מהם שירותים משפטיים בצורה היעילה ביותר. 

שירותי המשרד לתקיפת חיובי ארנונה מופרזים

הטיפול בחיובי ארנונה יכול להיעשות באופנים שונים, ולעתים יש גם צורך להתנהל במספר מישורים במקביל, על מנת להגיע לתוצאה האופטימלית בהקדם האפשרי. 

 

הגשת עררים על החלטות מנהלי ארנונה

במקרים שבהם מנהל ארנונה החליט לדחות את ההשגה של בעל הנכס על גובה החיוב, יש לבעל הנכס את הזכות להגיש ערר לוועדת ערר לענייני ארנונה. קיימת חשיבות רבה להיות מיוצגים בהליך הערר על ידי עורך דין שמכיר היטב את דיני הארנונה, ושהנו בעל ידע וניסיון בהתנהלות ובייצוג בעררים מעין אלה. 

איתור פגמים בחיובי הארנונה

בד"כ פנייה לעורך דין לדיני ארנונה תיעשה לאחר מציאת טעות כלשהי בחיוב הארנונה. אך כאשר מדובר בנכסים עתירי שטח ובשומות גדולות- יש מקום לפנייה יזומה והזמנת בדיקה מקיפה לגבי תקינות חיוב הארנונה.

הגשת השגה למנהלי ארנונה

בדרך כלל תקיפת חיוב ארנונה שגוי מתחילה בהגשת השגה למנהל הארנונה שבתחום שיפוטו מצוי הנכס הרלבנטי. קיימת חשיבות שבעל הנכס יגיש את ההשגה באמצעות עורך דין שבקי בדיני ארנונה. ניסיונו של עורך הדין ובקיאותו בחוקים הרלבנטיים, עשויים להיות קריטיים להצלחת ההשגה.  

הגשת ערעורים מינהליים

על החלטותיה של ועדת ערר לענייני ארנונה יש זכות מוקנית להגיש ערעור לבית משפט לעניינים מינהליים. בניגוד לערעור אזרחי, הערעור המינהלי נדון בפני מותב יחיד, ולא בפני הרכב של שלושה שופטים. על מנת שערעור מינהלי יהיה בעל מיטב הסיכויים להצליח, רצוי לשכור שירותיו של עו"ד המתמחה בדיני ארנונה ובליטיגציה. 

הגשת תביעות ייצוגיות

במקרים שבהם מתגלה טעות או חיוב לא תקין בארנונה, ניתן לשקול הגשת תביעה ייצוגית שיש בכוחה להרתיע את הרשות המקומית מלהמשיך במדיניות חיוב שגויה, וכן לתמרץ נישומים לפעול בשם בעלי נכסים רבים אחרים. 

הגשת עתירות מינהליות 

פגמים מסוימים בחיובי ארנונה יכולים להיות מתוקנים  אך ורק באמצעות הגשת עתירה מינהלית לבית משפט לעניינים מינהליים. 

סיפורי הצלחה

לאחר מאבק משפטי ממושך מול עיריית תל אביב, בגין חיוב מרפסת של בית עסק, פנו בעלי הנכס למשרד עו"ד כפיר יפת ושכרו את שירותיו לצורך הגשת ערר נוסף על החלטת מנהל הארנונה. בדיון נוסף שנערך בפני ועדת הערר - הסכימה העירייה לקבל את כל טענות הבעלים, והחיוב בגין המרפסת בוטל כליל.

ערר ארנונה, 2017

 

ערכיות, מקצועיות, יסודיות, נמרצות 

משרד עו"ד כפיר יפת מספק ללקוחות שירותים משפטיים עם הרבה להט וחדוות עשייה, ברמה מקצועית גבוהה ביותר, תוך ירידה לפרטים וחתירה קדימה להשגת היעדים בהקדם האפשרי. המשרד בוחן כל הזמן מהו העיקר ומהו הטפל, על מנת לקבוע סדרי עדיפויות נכון בכל תיק, למען האינטרסים האמתיים של הלקוח. בצד הרצון העז להצלחה ולניצחון בכל התיק, שומר המשרד על רמה גבוהה של יושרה והגינות, ומחויב באופן מלא לערכים חברתיים של צדק, מוסר, שלטון החוק . 

צרו קשר

כתובת המשרד: מנחם בגין 11, רמת גן - מגדל רוגובין תדהר, קומה 21

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin