בתים משותפים

משרדנו מעניק ייצוג משפטי בפני המפקח על המקרקעין. השירותים מוצעים על ידי המשרד לוועדי בתים, חברות ניהול, וכן לדיירים פרטיים, בהליכים משפטיים הקשורים לסכסוכים בבית משותף, הן בפני המפקח על המקרקעין והן בפני בתי משפט. .

סכסוכים שכיחים בבית משותף נוגעים לנושאים מגוונים, ובין היתר: ליקויי ובעיות ברכוש המשותף, ליקויים ובעיות ברכוש של דירה ספציפית שגורמים לנזק לדירות אחרות או לרכוש המשותף, תשלומים לוועד הבית (תשלומים שוטפים או מיוחדים למימון פרויקט מסוים), 

המפקח על המקרקעין והבתים המשותפים, הינו גוף שיפוטי מיוחד שהוקם לצורך הכרעה בסכסוכים הקשורים למקרקעין ובתים משותפים. בתחום זה, המחוקק ראה צורך להקים גוף שיפוטי מיוחד שיהיה בקיא ומומחה בתחומו.

בשל העובדה שהמפקח על המקרקעין דן בעיקר בסכסוכי שכנים בנוגע לבתים משותפים ומקרקעין, בדך כלל, נמצאות לשכות המפקחים על המקרקעין, בצמוד ללשכות רישום המקרקעין.

למפקח על המקרקעין סמכות לדון בעניינים הבאים: סכסוכים הקשורים לרכוש המשותף וניהולו, סכסוכים בין בעלי דירות בנוגע לתקנון הבית המשותף, מחלוקות אחרות בנוגע לתקנון הבית המשותף, סכסוכים בנוגע להסגת גבול, הרחבת דירה, סכסוך בין בלי דירות בנוגע למתקנים משותפים כגון מעלית, כבלים וצלחות לווין, וכן סכסוכי שכנים בעקבות תמ”א 38.

סמכותו של המפקח על המקרקעין מוגדרת בחוק, ואין הוא מוסמך לדון בעניינים אחרים שאינם כתובים במפורש בחוק.

מתי יש לפנות למפקח על המקרקעין
יש לפנות אל המפקח על המקרקעין בתביעה או בבקשה רק אם העניין כולו מצוי בסמכותו של המפקח. אם חלק מן הסעדים אינם בסמכות המפקח, אזי לעיתים יש לפצל את התביעה ולעיתים יש להגיש את כולה לבית המשפט.

כיצד המפקח על המקרקעין מכריע בתביעות
מעמדו של המקפח על המקרקעין הינו כשל שופט שלום, והדיונים אשר מתנהלים בו בדרך דומה לדרך בה מנוהלת תביעה בבית המשפט.

ייצוג בפני המפקח על המקרקעין
בשל העובדה שהמפקח על המקרקעין הינו גוף שיפוטי מיוחד המתמחה בתחום הבתים המשותפים, ייצוג בפני המפקח על המקרקעין מחייב ניסיון רב בתחום ומן הראוי שייצוג בפני המפקח על המקרקעין ייעשה ע”י עורך דין הבקיא בתחום.

הופעה בפני המפקח ללא ייצוג, הינה אפשרית, אך בשל העובדה שלא פעם מדובר בתביעות על זכויות במקרקעין ששווין הון רב, יהיה זה נכון להיות מיוצג בתביעה בפני המפקח על המקרקעין.
כמו כן, הכרת החוק וההליך בפני המפקח מסייעות במידה רבות מאוד לסיכויי התביעה או ההגנה.