הגשת השגה למנהל הארנונה

בעל התפקיד שאמון על הוצאת שומות הארנונה לבעלי נכסים ברחבי תחום השיפוט של הרשות המקומית - הוא מנהל הארנונה. למנהל הארנונה סמכויות המוקנות לו מכוח החוק, שמחייבות אותו לפעול להשתת חיובי ארנונה בהתאם להוראות הדין. 

כאשר בעל נכס סבור שנפלה טעות בחיוב הארנונה, בקשר לגודל הנכס, סוג הנכס, השימוש בנכס או זהות המחזיק בו - הרי שעליו לפנות בראש ובראשונה למנהל הארנונה במכתב שכותרתו "השגה".

 

במסגרת ההשגה על בעל הנכס לפרט בפני מנהל הארנונה בראש ובראשונה את פרטי הנכס עליו מדובר. הדבר הפשוט ביותר הוא לציין את מס' הנכס כפי שמופיע על גבי דרישת התשלום שהתקבלה מאת העירייה, וזאת לצד כתובת הנכס המדויקת. כל פרט נוסף שמופיע על גבי דרישת התשלום, לגבי זהות הנישום, אפשר לציין למען הזהירות גם אותם בכותרת ההשגה, על מנת למנוע כל טענה מצד הרשות המקומית כי ההשגה לא הייתה ברורה וספציפית דיה. 

 

פרק הזמן להגשת השגה הוא 90 יום בלבד מהמועד שבו קיבל הנישום את שומת הארנונה לאותה השנה. ככל שמדובר על השגה כנגד חיוב הארנונה השנתי הרגיל, הרי שמוטב להגיש את ההשגה ככל האפשר עד לתום חודש מרס, או בסמוך לאחר מכן, בהקדם האפשרי. כל איחור בהגשת ההשגה יביא את מנהל הארנונה לדחות את ההשגה על הסף מחמת איחור בהגשתה. 

למרות שמדובר לכאורה במכתב בלבד לפקיד בכיר בעירייה, אין כל מקום להתייחס לעניין זה שלא ברצינות ובכובד ראש. דווקא מכיוון שמדובר בשלב הראשון וההתחלתי ביותר של תהליך התקיפה של חיוב הארנונה המופרז, חשוב לעשותו ולערוך את ההשגה בצורה מדויקת, מקצועית ומושכלת, שכן זאת חשוב לדעת - חזקה על מנהל הארנונה ויועציו המשפטיים שיעשו כל שביכולתם כדי לנצל כל טעות או כל מחדל שנפלו בעריכת ההשגה, או שנדמה להם שנפלו, לרעת הנישום ועל מנת להביא לדחיית השגתו או חלקים ממנה, אף מטעמים טכניים בלבד.

 

משכך, כל בעל נכס שמעוניין למקסם את סיכויי ההצלחה של תקיפת הטעויות שנפלו בחיובי הארנונה, צריך לשקול שכירת שירותיו של עורך דין שבקי בדיני ארנונה.

 

משרד עו"ד כפיר יפת מעניק שירותים משפטיים בתחום דיני הארנונה לנישומים באופן שוטף, ולצוות המשרד ניסיון של שנים רבות בייצוג בפני מנהלי ארנונה, כמו גם ניסיון בייצוג מנהלי ארנונה בפני ועדות ערר ובתי משפט. 

צרו קשר

כתובת המשרד: מנחם בגין 11, רמת גן - מגדל רוגובין תדהר, קומה 21

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin