איתור פגמים בחיובי הארנונה

הפגמים שיכולים ליפול בחיובי הארנונה ולהביא לגידול מופרז בסכומיהם - הנם מגוונים מאוד. להלן נמנה אחדים מהם. 

א. שטח הנכס

הארנונה נקבעת בהתאם לגודלו המדויק של הנכס. בהזדמנות אחרת נסביר אודות שיטות המדידה המקובלות - אך השונות - של רשויות מקומיות למדידת שטחו של נכס לצרכי ארנונה. מכל מקום, מדידה לא מדויקת ולא נכונה של שטח הנכס, מביאה בהכרח לחיוב בגובה שגוי. תקיפת טעות לגבי שטח הנכס יכולה להיעשות, במרבית המקרים, בשתי דרכים עיקריות, בהתאם לסוג הטעות: ככל שמדובר בטעות שנובעת ממדידת חלקים בנכס שאינם ברי חיוב בארנונה וכיו"ב - התקיפה צריכה להיעשות באמצעות טיעונים משפטיים המבוססים בעיקר על לשונו של צו הארנונה הספציפי של אותה רשות מקומית. לעומת זאת, ככל שמדובר בטעות טכנית בביצוע המדידה - הדרך הפשוטה להתמודדות תהיה באמצעות הגשת מדידה נגדית מטעם בעל הנכס - באמצעות שכירת שירותיו של מודד מוסמך. 

ב. סיווג הנכס

אחד הפרמטרים העיקריים לחישוב גובה החיוב הנכון בארנונה הוא סוג השימוש שנעשה בנכס הספציפי. כך, לדוגמא, נכס שבו נעשה שימוש לצורך תעשייתי יסווג כנכס "תעשיה" ויחויב בתעריף נמוך יותר מאשר נכס אחר שהשימוש בו הוא לצרכי "מסחר". לעתים הסיווג של הנכס שגוי ואינו תואם את השימוש בפועל שנעשה בנכס. הטעות יכולה לנבוע מכוח האינרציה, ולמשל כאשר חלו חילופי שוכרים בנכס, והשימוש בנכס על ידי השוכר הקודם שונה מהשימוש שנעשה על ידי השוכר הנוכחי. ייתכן שכל עוד לא יפנה השוכר הנוכחי למנהל הארנונה וידרוש לערוך תיקון ועדכון של סיווג הנכס, הוא ימשיך לקבל חיובים בהתאם לתעריף שהיה מנת חלקו של השוכר הקודם. במקרים אחרים ייתכן שמדובר על ויכוח עקרוני בין מנהל הארנונה לבין בעל הנכס לגבי הסיווג הנכון על פי דין שצריך להחיל לגבי הנכס. לגבי ויכוחים עקרוניים מעין אלה החשיבות של שכירת עורך דין המתמחה בדיני ארנונה הנה קריטית. 

ג. זהות המחזיק בנכס

גם בעניין זה יכול להתגלע ויכוח בין הרשות המקומית לבין מקבל דרישת התשלום. לעתים הוויכוח הוא ביחס לחלק בלבד משטח הנכס, ולמשל כאשר הנישום טוען שמדובר ברכוש משותף, ואילו הרשות המקומית טוענת שמדובר בשטח שמצוי בהחזקתו הבלעדית. לעניין זה חשוב להבין, כי על פי דיני הארנונה החיוב צריך לחול על מי שהוא בעל מירב הזיקות לשטח או לנכס מסוים, ומשכך אין בהכרח הלימה מלאה ומדויקת בין הזכויות הקנייניות לבין זהות החייב בארנונה. לעומת זאת, בחלק מהמקרים המחלוקת היא עובדתית ופשוטה למד, ונובעת לעתים קרובות מהעובדה שהמחזיקים בנכס לא טרחו למסור הודעה למנהל הארנונה/ מחלקת הגבייה, אודות חילופי מחזיקים בנכס ואודות חדילת אחד מהם להחזיק בנכס (למשל בתום תקופת השכירות).   

צרו קשר

כתובת המשרד: מנחם בגין 11, רמת גן - מגדל רוגובין תדהר, קומה 21

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin