top of page

ועדת ערר ביטלה חיוב בארנונה שהטילה עיריית תל אביב על שטח של מרפסת הצמוד למשרדים

לאחר שנים של מאבק משפטי שניהלה חברה שבבעלותה קומות משרדים ברחוב המסגר בתל אביב, ולאחר שבית המשפט המחוזי התערב בהחלטה של ועדת הערר לדחות את הערר שהגישה החברה על הסף - החליטה לבסוף ועדת הערר להורות לעיריית תל אביב לבטל את החיובים שהטילה בגין שטח מרפסת המצויה באחת מהקומות בבניין. החברה יוצגה על ידי משרד כפיר יפת.3 views0 comments

Commentaires


bottom of page