חיובי הארנונה של חוה סולארית בדרום התגלו כמופרזים, ולאחר נקיטת הליכי השגה וערר - הם הופחתו משמעותית

בעקבות השגה שהוגשה באמצעות משרדנו על חיובי הארנונה שמושתים על חוה סולארית גדולה בדרום הארץ, הסכימה המועצה האזורית להפחית את החיוב השוטף בצורה משמעותית. בנוסף, משרדנו הגיש ערר על חלק אחר בחיוב הארנונה, שאף הוא נראה מופרז וחורג מהשיעור הנכון על פי חוק. התוצאה הסופית הייתה חיסכון של עשרות אלפי שקלים לחברה שמפעילה את החווה, כל שנה מאותו המועד ואילך.

1 view0 comments