רוכשי דירות יכולים לתבוע מהקבלן פיצויים גם לצורך ביצוע תיקונים בעתיד
  • כפיר יפת - משרד עורכי דין

רוכשי דירות יכולים לתבוע מהקבלן פיצויים גם לצורך ביצוע תיקונים בעתיד

תביעת פיצוים כדי לממן תיקונים עתידיים של אי ההתאמות היא אחת האפשרויות שבהן יכולים רוכשי דירות לממש את זכותם לתיקון ליקויים על פי חוק המכר (דירות).


הקושי העיקרי בכל הנוגע לתביעה של פיצויים שמטרתם לממן תיקונים בעתיד, הוא הקושי להוכיח את העלות בפועל של התיקונים, שכן לעתים לא ברור עדיין מה יהיו ההיקף והמהות המדויקים של התיקונים, שכן הדברים עשויים להיות מותנים בהתרחשות או אי התרחשות של מצבים שונים בעתיד.


כך, לדוגמא, בבעיות רטיבות קשה לעתים קרובות לקבוע באופן נחרץ וברור את המקור לרטיבות ומהי הדרך הברורה לתקן את בעיית הרטיבות באופן סופי ומוחלט, ולעתים מנסים לבצע פתרון אחד, וככל שהוא לא מצליח- מנסים פתרון שני וכן הלאה. כיצד אפוא ניתן לאמוד מראש את הפיצויים שעל הקבלן לשלם לרוכש הדירה, ככל שייקבע כי אכן אותו רוכש זכאי לביצוע (במקום סעד של אכיפה)?


קיימים לכך מספר פתרונות, המעוגנים בפסיקה ובספרות המשפטית, ולהלן נזכיר חלק מהם:

א. ניתן לעכב את הפסיקה הסופית בתביעה עד שיתבררו ההיקף, העלויות ומידת ההצלחה של פעולות התיקון.

ב. ניתן לפסוק לקונה פיצויים בהתאם לקבלות על הוצאות שבהן הוא יישא בעתיד, ואשר תוצגנה למוכר.

ג. ישנה אפשרות שבית המשפט ייתן פסק דין מותנה, שבו ייקבעו שיעורים שונים של פיצויים, בהתאם להתרחשותם או אי התרחשותם של מצבים שונים.

0 צפיות
  • פייסבוק

טלפון:   03-7309040

office@yefetlaw.com

כתובת המשרד

מגדל רוגובין תדהר, קומה 21

רח' מנחם בגין 11, רמת גן