תחומי הפעילות | כפיר יפת - משרד עו"ד

תביעות ייצוגיות

הגשה וניהול של תביעות ייצוגיות נגד מוסדות המדינה  וכנגד תאגידים ציבוריים ופרטיים, בסוגיות צרכניות ופיסקליות

מכרזים

ליווי והכנה בהגשת הצעות למכרזים, תקיפה של תנאי מכרז בלתי הוגנים והגשת עתירות כנגד  תוצאות מכרז שאינן צודקות

ירידות שווי

ניהול משא ומתן והגשת תביעות לפיצוי כספי בגין ירידת שווי  של מקרקעין לאחר אישור תכנית ושינוי ייעוד 

הפקעות 

ניהול משא ומתן והגשת תביעות פיצויים בגין הפקעות של מקרקעין מכוח תכניות ומכח פקודת הקרקעות וחוקים אחרים

ארנונה

טיפול בחיובי ארנונה, הגשת השגות למנהלי ארנונה, עררים לוועדות ערר, הגשת ערעורים ועתירות לבתי משפט

בתים משותפים

ייצוג בהליכים בפני המפקח על המקרקעין, בסכסוכים בין שכנים בבתים משותפים, רישום בית משותף ותקנון מוסכם

עסקאות נדל"ן

ייצוג וליווי בעסקאות של רכישה, מכירה  והשכרה בקשר לנכסים מסחריים, משרדים, מגרשים ודירות מגורים

היטלי השבחה

טיפול בחיובים של היטל השבחה, הגשה  וניהול של עררים בפני ועדות ערר מחוזיות לפיצויים והיטל השבחה, עתירות מנהליות

ליקויי בנייה

ייצוג דיירים מול קבלנים לצורך תיקון מהיר של ליקויים בדירות חדשות, הגשת תביעות לצווי עשה ולפיצויים

משפט מינהלי

התנהלות מול גופים ממשלתיים, מוסדות המדינה ומול גופים דו-מהותיים, הגשת עתירות מינהליות ובגצי"ם

היטלי פיתוח

טיפול בחיובים של היטלי פיתוח שונים:  היטלי סלילת כביש ומדרכה, היטלי ביוב, היטלי תיעול והיטלי צנרת מים

עיזבונות וירושות

ייצוג בסכסוכים בין יורשים בקשר לחלוקת עיזבון, הגשת התנגדויות לצוואות, פירוק שיתוף, ייצוג בבימ"ש לענייני משפחה

תחומי הפעילות של המשרד

  • פייסבוק

טלפון:   03-7309040

office@yefetlaw.com

כתובת המשרד

מגדל רוגובין תדהר, קומה 21

רח' מנחם בגין 11, רמת גן