הפחתת חיובי ארנונה 

קישורים לאתרים ומידע רלבנטיים

פקודת העיריות
חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית)
תקנות הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) (סדרי דין בועדת ערר)
תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות)
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)
תעריפי מינימום ומקסימום לסיווגים השונים- משרד הפנים
רשימת ההנחות בארנונה- משרד הפנים

אחד מתחומי העיסוק המרכזיים של המשרד הוא ייצוג נישומים בפני רשויות מקומיות, מנהלי ארנונה, ועדת ערר ובבתי משפט, והפחתת חיובי ארנונה שגויים ומופרזים. 

לעו"ד כפיר יפת ניסיון עשיר בייצוג עיריות ובמתן ייעוץ שוטף למנהלי ארנונה ולגזברים, אשר מאפשר לו להעניק לנישומים הגנה מיטבית מפני חיובים מופרזים ולא תקינים ע"י העיריות. ניסיון זה נרכש והתגבש במשרדי עורכי דין מובילים בייצוג רשויות מקומיות ובייצוג נישומים - עסקים פרטיים, חברות ממשלתיות וחברות ציבוריות - בהצלחה רבה.

 

מהי ארנונה? 

ארנונה היא המס המוניציפאלי העיקרי שנועד לממן פעולות כלליות של הרשות המקומית. בעלי הנכסים בעיר (ובמקרים רבים- אלה שעושים שימוש בפועל בנכסים) מחויבים בארנונה על בסיס שנתי, כאשר בכל תחילתה של שנה אזרחית (ולחלופין- בתחילתה של החזקה חדשה בנכס​) הרשות המקומית אמורה לשלוח שומת ארנונה חדשה, שבה נקבע גובה הארנונה השנתית בהתאם לסוג השימוש הנעשה בפועל בנכס (או השימוש הידוע לעירייה), פעולה הנקראת- סיווג, ובהתאם לשטחו של הנכס. בחלק מהרשויות המקומיות ישנה גם חשיבות ורלבנטיות למיקומו של הנכס, ואין דינו של אזור אחד בעיר בהכרח כדינו של אזור שני, מבחינת תעריפי הארנונה. 

האם ניתן לקבל פטור או הנחה מארנונה?

במקרים מסוימים, זכאי בעל הנכס או המחזיק בנכס לפטורים והנחות, כגון הנחה שמעניקות מרבית הרשויות המקומיות לנכס ריק, לתקופה מוגבלת, וכמו הפטור שקבוע בחוק לנכס שנהרס או שניזוק במידה שלא ניתן לשבת בו. 

אנו מלווים את לקוחות המשרד באופן צמוד בכל השלבים בהתנהלות מול הרשות המקומית, והשירותים המוצעים על ידינו כוללים את הפעולות הבאות, כולן או מקצתן, בהתאם לצורך ועל פי בקשתו ורצונו של כל לקוח: 

  • טיפול משפטי מקיף בכל הקשור למיסוי מוניציפאלי- ארנונה, אגרות והיטלי פיתוח.

  • הגשת השגות ופניות מקדימות לרשות המקומית. 

  • ליווי וייצוג בפני וועדות ערר.

  • עתירות מנהליות לבתי המשפט לעניינים מנהליים.

  • הגשה וייצוג בערעורים מינהליים.

  • תביעות השבה סכומי מיסוי שנגבו שלא כחוק ע"י הרשות המקומית.

  • עצירת הליכי גבייה שמתבררים כבלתי חוקיים (לדוגמא, מטעמי התיישנות). 

  • בדיקת סיווג הנכס לעומת הפעילות המבוצעת בנכס.

  • בדיקת שיטת מדידת הנכס.

  • בדיקת זכאות למתן פטורים והנחות בארנונה- בנין שנהרס, מוסדות ציבור, אגודות צדקה, חיילים נפגעי מלחמה ושוטרים.