Luxurious Office

כפיר יפת - משרד עורכי דין

שירותי ליטיגציה איכותיים   

משרד כפיר יפת מתמחה בייצוג לקוחות פרטיים בבתי משפט על ערכאותיהם השונות, בוועדות ערר סטטוטוריות ובפני גופים מעין משפטיים אחרים. המשרד עוסק בתחומי המשפט המינהלי, המסחרי והאזרחי, ובתחום התביעות הייצוגיות. 

תחומי ההתמחות של המשרד

 

ארנונה

חיובי ארנונה מופרזים הנם פוגעניים במיוחד, בהיותם גורמים לנזק מתמשך לבעליו של הנכס, וככל שחולפות השנים לא רק שהנזק המצטבר הולך וגדל, אלא שלעיתים חלוף הזמן גם מערים קשיים על היכולת להביא לתיקון הטעויות והפגמים שנפלו בחיובי הארנונה. משכך ישנה חשיבות גדולה לפנות לעורכי דין שמתמחים בדיני ארנונה ללא שיהוי, על מנת שתוכלו לקבל מהם שירותים משפטיים בצורה היעילה ביותר. 

היטל השבחה

היטלי השבחה הנו תשלום המוטל על בעל נכס בגין השבחה - הנובעת מפעולה תכנונית - אשר הביאה לעלייה בערך הנכס (אישור תכנית בניין עיר, הקלה או היתר לשימוש חורג). היטל השבחה הנו בשיעור מחצית של ההשבחה. מחלוקות לגבי היטלי השבחה יכולות להתעורר במישור של עצם החיוב, ויכולות להתעורר במישור של גובה החיוב תוך התמקדות בסוגיות מהתחום של שמאות מקרקעין. 

היטלי פיתוח

רשויות מקומיות אחראיות לביצוע ותחזוקה של התשתיות בתחומי שיפוטן. בעוד שכספי הארנונה מממנים את התחזוקה השוטפת של השטחים הציבורים והתשתיות הציבוריות, היטלי הפיתוח נועדו לממן את הקמת התשתיות העירוניות השונות. את היטלי הפיתוח משיתות הרשויות המקומיות על בעלי נכסים בתחומן, וזאת במעמד מתן היתר בנייה או במעמד הקמת התשתיות בפועל. במקרים רבים היטלי הפיתוח הנם שגויים ומופרזים, וטיפול נכון על ידי עורך דין שבקי בתחום עשוי להביא לבעל הנכס חיסכון של כסף רב. 

תביעות ייצוגיות

המשרד מטפל בהגשת תביעות ייצוגיות כנגד תאגידים וכנגד רשויות ציבור שונות, משרדי ממשלה ורשויות מקומיות. הגשת תביעה ייצוגית מתחילה בהגשת בקשה לאישור התביעה ככזאת, תוך ניסיון לשכנע את בית המשפט, כי אכן מדובר בנושא בעל חשיבות ובעל מאפיינים שמתאימים להתברר במסגרת הכלי המיוחד של תביעה ייצוגית. 

סיפורי הצלחה

בדיון נוסף שנערך בפני ועדת הערר כנגד חיוב מרפסת של נכס מסחרי בארנונה על ידי עיריית תל אביב - התקבלו בהסכמה כל טענות הבעלים, והחיוב בגין המרפסת בוטל.

ערר ארנונה, 2017

 

ערכיות, מקצועיות, יסודיות, נמרצות 

משרד עו"ד כפיר יפת מספק ללקוחות שירותים משפטיים עם הרבה להט וחדוות עשייה, ברמה מקצועית גבוהה ביותר, תוך ירידה לפרטים וחתירה קדימה להשגת היעדים בהקדם האפשרי. המשרד בוחן כל הזמן מהו העיקר ומהו הטפל, על מנת לקבוע סדרי עדיפויות נכון בכל תיק, למען האינטרסים האמתיים של הלקוח. בצד הרצון העז להצלחה ולניצחון בכל התיק, שומר המשרד על רמה גבוהה של יושרה והגינות, ומחויב באופן מלא לערכים חברתיים של צדק, מוסר, שלטון החוק . 

צרו קשר

כתובת המשרד: מנחם בגין 11, רמת גן - מגדל רוגובין תדהר, קומה 21

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin