​עו"ד כפיר יפת מתמחה בדיני נדל"ן, רשויות מקומיות ומיסוי מוניציפאלי. 

לכפיר ניסיון מקצועי רב בייצוג רשויות מקומיות שונות ברחבי הארץ, ושימש כיועץ משפטי של ועדות סטטוטוריות ושל מחלקות עירוניות בתחומים שונים, ובין היתר של ועדות מכרזים, אגפי כספים והנדסה, ומחלקות גבייה ונכסים. 

עבודת המשרד מתאפיינת ברמה מקצועית גבוהה, יסודיות וירידה לפרטים, תוך שמירה על קשר אישי ושוטף עם הלקוחות ונציגיהם. 

כפיר3_edited.png

מאמרים ועדכונים

1
2