top of page

​עו"ד כפיר יפת מתמחה בדיני נדל"ן, רשויות מקומיות ומיסוי מוניציפאלי. 

לכפיר ניסיון מקצועי בייצוג רשויות מקומיות, ושימש כיועץ משפטי של ועדות סטטוטוריות ושל מחלקות עירוניות בתחומים שונים, ובין היתר ועדות מכרזים, אגפי כספים והנדסה, ומחלקות גבייה ונכסים. 

עבודת המשרד מתאפיינת ברמה מקצועית גבוהה, יסודיות וירידה לפרטים, תוך שמירה על קשר אישי ושוטף עם הלקוחות ונציגיהם. 

_edited.jpg

מחלקות המשרד

בתים משותפים

לקריאה נוספת

היטלי פיתוח

לקריאה נוספת

ארנונה

לקריאה נוספת

ייצוג רוכשי דירות / ליקויי בנייה

מאמרים ועדכונים

1
2
bottom of page