Luxurious Office

כפיר יפת - משרד עורכי דין

שירותי ליטיגציה איכותיים   

משרד כפיר יפת מתמחה בייצוג לקוחות פרטיים בבתי משפט על ערכאותיהם השונות, בוועדות ערר סטטוטוריות ובפני גופים מעין משפטיים אחרים. המשרד עוסק בתחומי המשפט המינהלי, המסחרי והאזרחי, ובתחום התביעות הייצוגיות. 

תחומי ההתמחות של המשרד

 

ארנונה

חיובי ארנונה מופרזים הנם פוגעניים במיוחד, בהיותם גורמים לנזק מתמשך לבעליו של הנכס, וככל שחולפות השנים לא רק שהנזק המצטבר הולך וגדל, אלא שלעיתים חלוף הזמן גם מערים קשיים על היכולת להביא לתיקון הטעויות והפגמים שנפלו בחיובי הארנונה. משכך ישנה חשיבות גדולה לפנות לעורכי דין שמתמחים בדיני ארנונה ללא שיהוי, על מנת שתוכלו לקבל מהם שירותים משפטיים בצורה היעילה ביותר. 

Garbage Truck

היטלי פיתוח

רשויות מקומיות אחראיות לביצוע ותחזוקה של התשתיות בתחומי שיפוטן. בעוד שכספי הארנונה מממנים את התחזוקה השוטפת של השטחים הציבורים והתשתיות הציבוריות, היטלי הפיתוח נועדו לממן את הקמת התשתיות העירוניות השונות. את היטלי הפיתוח משיתות הרשויות המקומיות על בעלי נכסים בתחומן, וזאת במעמד מתן היתר בנייה או במעמד הקמת התשתיות בפועל. במקרים רבים היטלי הפיתוח הנם שגויים ומופרזים, וטיפול נכון על ידי עורך דין שבקי בתחום עשוי להביא לבעל הנכס חיסכון של כסף רב. 

Street Pavement

תביעות ייצוגיות

המשרד מטפל בהגשת תביעות ייצוגיות כנגד תאגידים וכנגד רשויות ציבור שונות, משרדי ממשלה ורשויות מקומיות. הגשת תביעה ייצוגית מתחילה בהגשת בקשה לאישור התביעה ככזאת, תוך ניסיון לשכנע את בית המשפט, כי אכן מדובר בנושא בעל חשיבות ובעל מאפיינים שמתאימים להתברר במסגרת הכלי המיוחד של תביעה ייצוגית. 

Image by Tingey Injury Law Firm

ליקויי בניה

מדי יום ביומו סובלים אלפי משפחות בישראל מליקויי בנייה בדירות חדשות שנרכשו על ידם במיטב כספם. למרבה הצער מדובר במכת מדינה של ממש, שהנזק וההפסדים, שלא לדבר  על עגמת הנפש, שהיא גורמת כל יום להמוני בתי אב ברחבי הארץ, הם עצומים. שילוב של אוזלת יד ממשלתית ויחס סלחני מצד מערכות אכיפת החוק, מוביל גם לכך שבמקרים רבים קבלנים אינם ממהרים למלא את חובתם על פי חוק ולפעול לתיקון הליקויים בדירות בצורה מקצועית, יעילה ומהירה. משרדנו מנוסה בהגשת תביעות בגין ליקויי בנייה נ' חברות קבלניות, הן לצורך ביצוע תיקונים בפועל והן לשם קבלת פיצויים במקרים שהקבלן איבד את זכותו לבצע את התיקונים בעצמו. 

Water Damage Repair

היטל השבחה

היטלי השבחה הנו תשלום המוטל על בעל נכס בגין השבחה - הנובעת מפעולה תכנונית - אשר הביאה לעלייה בערך הנכס (אישור תכנית בניין עיר, הקלה או היתר לשימוש חורג). היטל השבחה הנו בשיעור מחצית של ההשבחה. מחלוקות לגבי היטלי השבחה יכולות להתעורר במישור של עצם החיוב, ויכולות להתעורר במישור של גובה החיוב תוך התמקדות בסוגיות מהתחום של שמאות מקרקעין. 

Image by CHUTTERSNAP

סיפורי הצלחה

בדיון נוסף שנערך בפני ועדת הערר כנגד חיוב מרפסת של נכס מסחרי בארנונה על ידי עיריית תל אביב - התקבלו בהסכמה כל טענות הבעלים, והחיוב בגין המרפסת בוטל.

ערר ארנונה, 2017

 

ערכיות, מקצועיות, יסודיות, נמרצות 

משרד עו"ד כפיר יפת מספק ללקוחות שירותים משפטיים עם הרבה להט וחדוות עשייה, ברמה מקצועית גבוהה ביותר, תוך ירידה לפרטים וחתירה קדימה להשגת היעדים בהקדם האפשרי. המשרד בוחן כל הזמן מהו העיקר ומהו הטפל, על מנת לקבוע סדרי עדיפויות נכון בכל תיק, למען האינטרסים האמתיים של הלקוח. בצד הרצון העז להצלחה ולניצחון בכל התיק, רואה המשרד חשיבות רבה בשמירה על רמה גבוהה של על יושרה והגינות, תוך כיבוד צביונה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית, על כל המשתמע מכך.