• כפיר יפת - משרד עורכי דין

חוב ארנונה לעיריית ירושלים בסכום שקרוב ל-1,000,000 ש"ח- הופחת בבית המשפט העליון ל-360,000 ש"ח בלבד


לקוח של המשרד היה המחזיק והמפעיל של שני נכסים עסקיים בהר הצופים בירושלים. באמצע תקופת השכירות של הנכסים העלתה העירייה את גובה הארנונה בגין הנכסים הללו בצורה משמעותית מאוד, באופן שפגע קשות ברווחים שהפיק הלקוח מאותם עסקים וביכולתו לשרוד מבחינה כלכלית את יתרת תקופת השכירות (דמי השכירות נקבעו בהתאם לרווח הצפוי מהפעילות העסקית בנכסים). השגה וערר שהגיש הלקוח באמצעות עורכי דין אחרים- נדחו ברובם, ודרישת החוב של העירייה- שעמדה בסופו של יום על שיעור של כמיליון שקל, הפכה לכאורה לדרישה חלוטה, שכן הלקוח לא הגיש ערעור מינהלי במועד הקבוע לכך בדין. בחלוף זמן פנה הלקוח למשרדנו וביקש שנבחן מה ניתן לעשות, בהתחשב בעובדה שלדעתו שומת הארנונה המתוקנת שהושתה עליו לא הייתה צודקת ולא נכונה.


עם קבלת התיק לטיפולו,ייצג המשרד את הלקוח ב-3 ערכאות: בבית משפט השלום, בית המשפט לעניינים מינהליים ובבית המשפט העליון. במסגרת הליכים אלה העלה עו"ד כפיר יפת טענות שונות כנגד תקינות חוב הארנונה, ובין היתר טענות הנוגעות לפגמים פרוצדוראליים שנפלו בהחלטת ועדת הערר, לפגיעה בזכויותיו הדיוניות של הלקוח ולעוות דין שנגרם בשל הסתרת מלוא העובדות הרלבנטיות במהלך הדיונים בפני ועדת הערר.


רק בסופו של המסע, בדיון בבית המשפט העליון, לאחר שהצדדים הסכימו למסור את ההכרעה לבית המשפט ללא צורך לנמק, קבע בית המשפט כי החוב יופחת בצורה דרסטית ויועמד על סך של 360,000 ש"ח בלבד, וגם זאת בפריסה למספר תשלומים.1 צפיות
  • פייסבוק

טלפון:   03-7309040

office@yefetlaw.com

כתובת המשרד

מגדל רוגובין תדהר, קומה 21

רח' מנחם בגין 11, רמת גן